Efter flere års forarbejde med tilladelser og søgning af puljer og fonde samt skaffe sponsorer, lykkedes det i foråret 2009 at skaffe midler nok, så etableringen af Harken fælled kunne påbegyndes.
HedeDanmark pløjede og plantede. Frivillige fik lavet stien, og der blev sat hytte, borde og bænke op og derefter blev græsset sået ( 2 gange inden det lykkedes, at det blev grønt).
 
D. 6. august 2010 var vi færdige til at holde indvielse med Ole Ørnbøl, som taler, og en masse glade Harken/ Hæstrup borgere var mødt op, for at deltage i festlighederne, - og ”skoven” fik sit navn.
 
2011 havde vi store vandproblemer – der blev en sø - uden det var planlagt.
 
Vi håber i 2012 at få bugt med de værste vandproblemer, så vi kan begynde at bruge området.
HedeDanmark har i foråret plantet efter for sidste gang, vi håber de rengør det mest nødvendige inden de afleverer Harken Fælled. Derefter er det kommunen, der står for vedligehold af skovdelen og frivillige for hytte og sti m.m.
For at vi fortsat kan have et pænt og grønt område, håber vi, at der er folk, som vil være villige til at hjælpe, når noget skal laves.
 
I løbet af sommeren, bliver der lavet en indgangsportal med ”Harken Fælled” ovre fra idrætspladsen.
 
Vi håber mange vil gøre brug af området til at mødes med kaffe - grill – madpakke - eller gå en tur i det grønne og hjælpe med at passe på Harken Fælled.

Harken Ungdoms og Gymnastik Forening | Idrætsmarken 15 | 9800 Hjørring | harkenugf@gmail.com | CVR-nr. 71614816