Harken Ungdoms- og Gymnastik Forening

Tilmelding/betaling


Kontingent seriefodbold


Kontingent for seriefodbold bliver opkrævet som et abonnement fremtil man selv framelder sig. 

Når man tilmelder sig, vil man blive trukket første gang umiddelbart efter, og derefter bliver kontingentet automatisk opkrævet en gang i hver sæson, den 2/3 og 2/9.

Tilmelding til dette sker herunder. Har du ikke tidligere været medlem i foreningen, skal du først oprettes ved at klikke nyt medlem. 

Er der spørgsmål, kontakt venligst Heidi Kjær, hugfkasse@gmail.com eller tlf. 28519866

Handelsbetingelser abonnementKøb og betaling af abonnement aftaler
 
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Harken Ungdoms- og Gymnastikforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Harken Ungdoms- og Gymnastikforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Harken Ungdoms- og Gymnastikforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Harken Ungdoms- og Gymnastikforening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.
 
Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Harken Ungdoms- og Gymnastikforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
 
 
Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
 
 
Behandling af personoplysninger
Harken Ungdoms- og Gymnastikforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Harken Ungdoms- og Gymnastikforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
 
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
 
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
 
Ved handel gennem webshoppen på www.harkenugf.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Harken Ungdoms- og Gymnastikforening, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
 
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Harken Ungdoms- og Gymnastikforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
 
En registreret kan til enhver tid over for Harken Ungdoms- og Gymnastikforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
 
Kontakt og virksomhedsoplysninger
Harken Ungdoms- og Gymnastikforening fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
 
Harken Ungdoms- og Gymnastikforening
c/o Heidi Kjær
Ålborgvej 622
9760 Vrå
CVR-nr: 71 61 48 16
 
Tlf.: +45 28 51 98 66
E-mail: hugfkasse@gmail.com

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Besøg vores side
Harken Ungdoms og Gymnastik Forening | Idrætsmarken 15 | 9800 Hjørring | harkenugf@gmail.com | CVR-nr. 71614816